2020. júl 09.

Az utolsó nyilvános kivégzések

írta: Gábor Ármin Barna
Az utolsó nyilvános kivégzések

coverblogra.jpg

A bűnösök szenvedésének nyilvános bemutatása ősidők óta végigkísérte az emberi közösségek életét. A büntetés nyilvános végrehajtásának több évszázados hagyománya szerint, az állami vérhatalom a mindenki számára elérhető közösségi térben történt kivégzésekkel demonstrálta erejét. Ez az időszak Magyarországon 1868-ig tart, ezt követően a halálos ítéleteket zárt helyen foganatosítják, szűk körű nyilvánosság előtt.  Előfordult még olyan rendkívüli történelmi szituáció, mint például a Tanácsköztársaság, vagy az annak a bukását követő időszak, amikor polgári személyek nyilvános kivégzésére került sor, elsősorban vidéki településeken. Szintén rendkívüli, és egyszeri alkalomnak tekinthető az ...

Tovább Szólj hozzá

kivégzés siralomház nyilvános akasztás nyilvános kivégzés Bogár Imre Kerepesi 66 Rátkay György

2020. jún 04.

Gold bácsi, a halál szürke eminenciása

írta: Gábor Ármin Barna
Gold bácsi, a halál szürke eminenciása

cover_3.jpg

Gold Károly állami bakó 1859-ben született, budai sváb családba, Gold Károly és Böhm Anna gyermekeként. Ezzel a ténnyel csak maga a hóhér nem volt tisztában, egy újságírónak bevallotta, hogy nem emlékszik pontosan születésének évére, amit valahova az 1860-as évek közepére saccolt. Sajnos a Gold Károly életútjához tartozó bizonyos részletek, és momentumok legkevésbé megbízható krónikása maga Gold Károly, mivel történetei néhol ellentmondásosak, illetve nyilvánvalóan valótlanok. Mint például a közreműködésével végrehajtott akasztások száma, amit ő bőven 300 fölé becsült, miközben tudjuk, hogy a Gold Károly regnálása alatti 40 évben körülbelül 130-140 halálos ítéletet foganatosítottak.

halotti_szul.jpg

Mivel Gold bácsi már ...

Tovább Szólj hozzá

Bali Mihály Gold Károly Állami Bakó Hóhérvizsga Hóhérpályázat Hóhérsegéd Hóhéreskü

2020. máj 22.

Amikor a hóhér sztrájkol

írta: Gábor Ármin Barna
Amikor a hóhér sztrájkol

balicover.jpg

A hóhérok, különleges szakértelmüknek, és speciális társadalmi helyzetüknek köszönhetően, az állami vérhatalom nélkülözhetetlen demonstrátorai voltak évszázadokon át. Mivel kijelölt feladataik elvégzésének becstelenítő hatása volt, lehetetlen volt tisztességes polgárokkal helyettesíteni őket. És itt most nem csak a kínzásokra, és az emberi élet kioltására kell gondolnunk. Könnyen bajba kerülhetett az is, aki a hóhér számára előírt feladatokat elvégezte, mint például a beteg, feleslegessé vált háziállatoknak a leölése, vagy akár az elhullott állatok begyűjtése és feldolgozása. A 18. század első felében találunk olyan peres eljárást, ahol egy budai polgárnak bizonyítania kellett, hogy kutyáját véletlenül csapta ...

Tovább Szólj hozzá

Hóhér Bogár János Kornberger Mihály Hóhérsztrájk Bali Mihály

2020. már 28.

Orvos járvány idején: a hóhér

írta: Gábor Ármin Barna
Orvos járvány idején: a hóhér

cover2_1.jpg

Bár a hóhérok alapvető feladata volt az élőt holttá tenni, az eközben szerzett tapasztalataik révén kialakult gyógyító képességüknek köszönhetően mégis kiemelkedő orvoslási tevékenységet folytattak évszázadokon keresztül. Magyarországon is, mint minden más nemzet kultúrájában, a hóhér személyéhez kiváló gyógyító képességek kötődtek. Ez köszönhető volt egyfelől annak az ősi babonás hitnek, mely szerint a véres áldozatokkal foglalkozó egyének rejtélyes gyógyító erővel bírnak, másfelől pedig a hóhérok valódi orvoslási jártasságának. 

A hiedelmek szerint ráadásul gyógyító erővel bírtak a hóhér bizonyos használati tárgyai is. Németországban még a 18. században is a hóhér pallosát tüdőbetegek ...

Tovább Szólj hozzá

Járvány Pestis Hohérdoktor Fray Gáspár

2020. jan 29.

Magyarok a villamosszékben

írta: Gábor Ármin Barna
Magyarok a villamosszékben

cover_1.jpg

Magyarországon az utolsó lefejezést (1852) követően a polgári törvénykezésben az állami vérhatalom egyetlen instrumentuma békeidőben a bitófa maradt, egészen a halálbüntetés eltörléséig. Mégis számos esetben előfordult, hogy magyar állampolgárok törvényes kivégzése a kötél általi végrehajtástól eltérő módon ment végbe. A legtöbb ilyen eset az Egyesült Államokban történt a múlt század első felében, ahol 1890 óta egyre több államban a villamosszékek váltották le az akasztófákat. Az elektromos vérpadok térnyerésének időszaka Amerikában egybe esett a nagy bevándorlási hullámokkal. 1890 és 1913 között több mint másfél millió bevándorló magyar személyt regisztrált az USA Bevándorlási Hivatala, így nem meglepő, ...

Tovább Szólj hozzá

Halálsoron Kivégzés Vesztőhely Villamosszék Amerikás magyarok

2019. dec 20.

Én nem haltam meg, kérek még egy golyót…

írta: Gábor Ármin Barna
Én nem haltam meg, kérek még egy golyót…

Utolsó szavak a kivégzés előtt

coverszavak.jpg

Az év utolsó posztjában halálraítéltek utolsó szavaiból olvashatunk egy válogatást.

  

Isten, ne hagyd el szerencsétlen hazámat!

Kazinczy Lajos - 1849

 

Adieu szép világ!

Csernus Manó, gyilkos  - 1849

 

Uraim, isten önökkel.

Ha isten van, miért nem akadályozta meg tettemet?

Tóth Ferenc, gyilkos – 1878

 

Isten veled öcsém, őrizzenek a jó szentek, légy becsületes ember és emlékezzél reám!

Rózsa István – 1878

 

Isten áldjon meg benneteket, magyar pajtások!

Semegi János - 1879

 

Isten önökkel, kedves népeim, köszönöm a hozzám való szívességüket.

Tujvel János - 1881

 

Szánjanak meg, imádkozzanak értem!

Ruszt György, rablógyilkos – 1883

 

Meg akartok ...

Tovább Szólj hozzá

kivégzés utolsó szavak

2019. okt 28.

Az utolsó lefejezés Magyarországon

írta: Gábor Ármin Barna
Az utolsó lefejezés Magyarországon

 

  boritofejezes.jpg

A 19. század második felében a korabeli sajtó többször is foglalkozott az utolsó palloshalállal, ezek a közlések azonban rendszerint más helyre, és más időre tették azt. Ennek oka, hogy az igazságügy intézményeinek modernizációjáig csak töredékesen ismertek a büntető eljárások. Az 1849-ig működő úriszékek (földesúri bíróságok), és a városok is pallosjoggal bírhattak, így saját hatáskörben mondhattak ki halálos verdikteket. Ez azt jelentette, hogy nem létezett olyan „nagy könyv”, amit felcsapva egyértelműen megmondható lett volna, hol és mikor került sor az utolsó fővételre. Ezek a hírlapi írások arra viszont jók voltak, hogy a kollektív emlékezetet megmozgassák, és időben egyre újabb lefejezések ...

Tovább Szólj hozzá

Bakó Kivégzés Hóhér Fővétel Nyakazás Fejezés Kárász Rozália Generál József Hóhérpallos

2019. aug 21.

Hóhérlakok Budán és Pesten II.

írta: Gábor Ármin Barna
Hóhérlakok Budán és Pesten II.

cover_pest.jpg

A budai hóhérlakok bemutatása után most a város pesti oldalán nézzük meg, hol éltek és mivel foglalkoztak a becstelen foglalkozású, kirekesztett hóhérok. Látni fogjuk milyen hatással volt Pest iparára a hóhérok lakhelye és a hozzájuk tartozó sintértelepek, ahol évszázadok óta folyt az elhullott állatok feldolgozása.

A hóhérok és a város 

A becstelen foglalkozású, megvetett és jogfosztott hóhérok társadalmi kirekesztettsége fizikailag is hatással volt rájuk, mivel kénytelenek voltak a városok peremén, vagy még azon is túl élni. A tisztességes polgárok között közvetlenül nem lakhattak, ami részben a városlakók védelmét is szolgálta a hóhérokkal történő érintkezésből eredő eljárások ellen. Még azzal is, ha ...

Tovább Szólj hozzá

2019. aug 01.

Hóhérlakok Budán és Pesten I.

írta: Gábor Ármin Barna
Hóhérlakok Budán és Pesten I.

borito.jpg

A becstelen foglalkozású, megvetett és jogfosztott hóhérok társadalmi kirekesztettsége fizikailag is hatással volt rájuk, mivel kénytelenek voltak a városok peremén, vagy még azon is túl élni. A tisztességes polgárok között közvetlenül nem lakhattak, ami részben a városlakók védelmét is szolgálta a hóhérokkal történő érintkezésből eredő eljárások ellen. Még azzal is, ha csak szóba elegyedett bárki a hóhérral, a becsületének elvesztését, és így a megélhetését kockáztathatta.

 

Érintkezés a hóhérral

  • Egy pesti szabó a kivégzésre vitt Kandó Mátyásnak megtörölte az orrát, ezért majd­nem elveszítette a kenyerét.

  • Hans Georg Buck szabólegény a hóhérral italozott, ezért a többi legény ...

Tovább Szólj hozzá

Hóhér Hóhérlak Kornberger Mihály Hóhér háza Gyepmester

2019. máj 31.

Takács János felakasztása és feltámadása

írta: Gábor Ármin Barna
Takács János felakasztása és feltámadása

cover2.jpgTakács János rablógyilkost ma már nehéz lenne a világ legszerencsésebb emberének nevezni, bár volt az életében 22 óra, amikor ezt túlzás nélkül állíthattuk volna. Takács ugyanis azon kevesek közé tartozott, akik túlélték a saját kivégzésüket. Az 1880-ban megesett csodaszámba menő feltámadásról szóló beszámolók még a monarchia határait is túllépték. A szenzációs eszmélés azonnal számos jogi kérdőjelet vetett fel, de mivel Takács csak egy szűk napra csatlakozott újra az élőkhöz, a törvény képviselőinek nem kellett a már halottnak nyilvánított gyilkos sorsáról újra dönteni. A hivatalos vizsgálatok szerint senki sem hibázott, de ha alaposan körbejárjuk az esetet, látni fogjuk, hogy a „győri csudát” többen is ...

Tovább Szólj hozzá

Kivégzés Takács János Akasztás Kozarek hóhér Győri csoda Sikor József Vajna Károly